Tumlingemusik 1-2 år


Tumlinger har lært eller er ved at lære at gå og er meget aktive. Der er meget “gang i den” på dette hold, og børnene har svært ved at sidde stille så længe af gangen. Derfor bruger jeg lege og musik med masser af bevægelser og fagter. Vi skal (øve os i at) hoppe, dreje, ligge, trille, synge med fagter og spille med forskellige små instrumenter. Vi bruger rasleæg, små dyr, bolde og balloner, ærteposer, faldskærm, trommer og meget andet.

Tumlinger er også meget velkomne på familieholdene, hvor de lærer rigtigt meget af de større børn.